Korshærspræsten Lena Bentsen, står til rådighed for sjælesorg, samtale og rådgivning. Hun har sin faste gang på arbejdsstederne i byen og tager derforuden på hjemmebesøg og sygebesøg samt foretager bisættelser af Kirkens Korshærs brugere efter ønske fra afdøde. Korshærspræsten er tillige arresthuspræst. Den anden tirsdag i hver måned, er der Korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirke med fællesspisning, gudstjeneste og kaffe.