Herberget kan tilbyde et ophold til personer, der af forskellige grunde har brug for et midlertidigt botilbud. På Herberget er der hjemlige forhold, hvor tryghed og fortrolighed er prioriteret. Herberget støtter og motiverer beboerne til at etablere og fastholde en livsførelse tilpasset egne ønsker og behov. Herberget er ligeledes støttende i forhold til at hjælpe beboerne videre i fremtidig bolig.