Kirkens Korshærs gårdprojekt er et aktivitetstilbud for mennesker, der har sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed tæt inde på livet. Kirkens Korsgærs gårdprojekt ligger lidt uden for Aalborg ved Klarup. Man har mulighed for at blive hentet af én af gårdprojektets to minibusser. Busserne kører mandag til torsdag fra Herberget, Forchammersvej 13 og ved P-pladsen bag Netto, Vesterbro. Busserne kører kl. 9.00 og samler op undervejs på køreturen. (Se også aktuel køreplan på Kirkens Korshærs arbejdssteder).

Gårdprojektets tilbud er et rummeligt fællesskab, hvor vi tager udgangspunkt i gårdens hverdag, som består af vedligeholdelse af huset, dyrkning af jorden, madlavning, træ- og smedjearbejde, lysstøbning og forskellige former for kreativt arbejde. De frivillige og lønnede medarbejdere medvirker i gårdens aktiviteter sammen med deltagerne og er der behov for en snak, støtte eller rådgivning, er der også tid og mulighed for dette.