Byarbejdet er den koordinerende enhed af Aalborg arbejdet og har en samlende rolle i forhold til de arbejdssteder og genbrugsbutikker der er tilknyttet Aalborg arbejdet. Byarbejdet består også af FAMILIEARBEJDET, som er et tilbud til socialt udsatte børnefamilier herunder, rådgivning og støtte samt tilbud om julehjælp, sommerferie, weekendture og netværksskabende aktiviteter.